Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на бутоните със специални функции n 38 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции на компютъра. Бутон със специална функция Бутон DISPLAY OFF Бутон Възпроизвеждане/пауза u Бутон Стоп x Бутон Предишен запис . Бутон Следващ запис > Бутон ASSIST Функции Изключва осветлението на LCD екрана. За да включите осветлението на LCD екрана, направете едно от следните неща: - Натиснете произволен клавиш. - Натиснете някои от бутоните със специални функции. - Плъзнете пръста си по тъчпада. ! Не можете да включите осветлението на LCD екрана с USB устройство като мишката. Стартиране или задаване на пауза на възпроизвеждането на CD, DVD или Blu-ray Disc * носител на музикален/видео файл, съхранен на вграденото устройство за съхранение. Спиране на възпроизвеждането на CD, DVD или Blu-ray Disc * носител на музикален/видео файл, съхранен на вграденото устройство за съхранение. Възпроизвеждане на предишната глава/файл по време на възпроизвеждане на видео или предишната песен/файл по време на възпроизвеждане на аудио. Възпроизвеждане на следващата глава/файл по време на възпроизвеждане на видео или на следващата песен/файл по време на възпроизвеждане на аудио. Стартира програмата VAIO Care, ако бъде натиснат, докато компютърът е включен. Докато компютърът е изключен, натискането на бутона ASSIST стартира VAIO Care Rescue. ! Не натискайте бутона ASSIST, докато компютърът е в режим на хибернация.

Използване на компютъра VAIO > Използване на бутоните със специални функции n 39 N Бутон със специална функция Бутон S1 Бутон VAIO Функции Изпълнява задачата, която е назначена към бутона по подразбиране. Можете да промените назначението по подразбиране с помощта на VAIO Control Center. Стартира Media Gallery или изключва/включва звука в зависимост от вашия модел. * Използвайте WinDVD BD за възпроизвеждане.