Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > n 4 N Преди употреба Поздравяваме ви за покупката на този компютър Sony VAIO ® и ви приветстваме с добре дошли в екранното Ръководство за потребителя. Sony съчета водещи аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии, за да ви предостави работа с компютъра на високо ниво. ! Външните изгледи, показани в илюстрациите в това ръководство, може да се различават малко от тези на компютъра. Откриване на спецификации Някои функции, опции и предоставени елементи може да не са налични на вашия компютър. За информация относно конфигурацията на компютъра посетете нашия уеб сайт за поддръжка – VAIO Support – на адрес http://support.vaio.sony.eu/.

Преди употреба > Повече информация за компютъра VAIO n 5 N Повече информация за компютъра VAIO Този раздел предоставя информация за поддръжката на компютъра VAIO. 1. Печатна документация ❑ ❑ ❑ Кратко ръководство за потребителя – Общ преглед на връзката между компонентите, информация за настройката и др. Възстановяване, архивиране и отстраняване на неизправности Разпоредби, Гаранция и Сервизна поддръжка ✍ Преди да активирате безжичните функции, като например безжична LAN и Bluetooth технология, прочетете внимателно Разпоредби, Гаранция и Сервизна поддръжка.