Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на носител “Memory Stick” n 50 N Поставяне и изваждане на носител “Memory Stick” Поставяне на носител “Memory Stick” 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Хванете носителя “Memory Stick” така, че стрелката да сочи към слота.

Използване на компютъра VAIO > Използване на носител “Memory Stick” n 51 N 3 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място. Не го вкарвайте със сила в слота. ✍ Ако носителят “Memory Stick” не влиза лесно в слота, го извадете внимателно и проверете дали го поставяте в правилната посока. Когато вкарате носител “Memory Stick” в слота за първи път, може да получите подкана да инсталирате софтуерен драйвер за него. Ако получите подкана, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате съответния софтуер. Носителят “Memory Stick” се открива автоматично от системата и съдържанието му се показва на екрана. Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Компютър, след което щракнете двукратно върху иконата на носителя “Memory Stick”. Иконата “Memory Stick” ще се покаже в прозореца Компютър, след като поставите носителя “Memory Stick” в слота. ! Преди да използвате носител “Memory Stick Micro” (“M2”), го поставете в адаптер за “M2” с размер Duo. Ако поставите носителя директно в слота за “Memory Stick Duo” без адаптер, е възможно да не можете да го извадите от слота.