Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на мрежата (LAN) n 64 N Използване на мрежата (LAN) Не можете да свържете компютъра към мрежи от тип 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T с LAN кабел. Свържете единия край на LAN кабелa (не е доставен в комплекта) към порта за мрежа (LAN) на компютъра, а другия край – към мрежата. За подробни настройки и устройства, изисквани за LAN достъп, се консултирайте с мрежовия администратор. ✍ Можете да свържете компютъра към всяка мрежа, без да променяте настройките по подразбиране. ! Не включвайте телефонен кабел в мрежовия (LAN) порт на компютъра. Ако мрежовият (LAN) порт е свързан към една от телефонните линии, споменати по-долу, високият електрически ток към порта може да причини щети, прегряване или пожар. - Телефонни кабели за домашна (интерком високоговорител) или бизнес употреба (бизнес телефон с няколко линии) - Обществена абонатна телефонна линия - Частна телефонна централа (PBX)

Използване на компютъра VAIO > Използване на безжична LAN n 65 N Използване на безжична LAN Чрез функцията за безжична LAN (WLAN) връзка вашият компютър може да се свързва към дадена мрежа посредством безжична връзка. WLAN използва следния стандарт IEEE 802.11a/b/g/n, който определя типа на използваната технология. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Стандарт за WLAN Честотна лента Забележки IEEE 802.11a 5 ГХц - IEEE 802.11b/g 2,4 ГХц Стандартът IEEE 802.11g предоставя по-бързи високоскоростни комуникации от стандарта IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 ГХц/2,4 ГХц При модели, съвместими със стандарта IEEE 802.11b/g/n, може да се използва само честота от 2,4 ГХц.