Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > Повече информация за компютъра VAIO n 6 N 2. Екранна документация ❑ VAIO Ръководство на потребителя – Обща информация за компютъра VAIO, включително информация за поддръжка и отстраняване на неизправности. ❑ За да отворите VAIO Ръководство на потребителя, щракнете върху Старт VAIO Manual. , Всички програми и изберете Помощ и поддръжка на Windows е подробен ресурс за практични съвети, уроци и демонстрации, които ще ви помогнат да се научите как да използвате компютъра. За да влезете в Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт, след което върху Помощ и поддръжка, или натиснете и задръжте клавиша “Microsoft Windows”, след което натиснете клавиша F1.

Преди употреба > Повече информация за компютъра VAIO n 7 N 3. Уеб сайтове за поддръжка Ако възникнат проблеми с вашия компютър VAIO, стартирайте приложението VAIO Care, което предлага редица опции за разрешаване на повечето проблеми. За подробности вж. Използване на “VAIO Care” (стр. 31). За допълнителна помощ посетете нашия уеб сайт за поддръжка – VAIO Support – на адрес http://support.vaio.sony.eu/. Когато се свържете с екипа на VAIO Support, ще трябва да предоставите серийния номер на компютъра си. Серийният номер представлява 15-цифрено число и може да се намери в долния край на прозореца VAIO Care, върху долния или задния панел на компютъра или в отделението за батерията. Други източници на информация относно компютрите VAIO са: ❑ ❑ ❑ Форумът на VAIO на адрес http://club-vaio.com, който предоставя възможността за взаимодействие с други потребители на VAIO Уеб сайтът на VAIO на адрес http://www.vaio.eu/, който предлага информация за продукти Онлайн магазинът “Sony style” на адрес http://www.sonystyle-europe.com