Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > n 76 N Използване на периферни устройства Можете да увеличите функциите на своя компютър VAIO чрез различните портове на компютъра. ❑ Свързване на външни високоговорители или слушалки (стр. 77) ❑ Свързване на външен дисплей (стр. 78) ❑ Избор на режими на дисплея (стр. 83) ❑ Използване на функцията за множество монитори (стр. 84) ❑ Свързване на външен микрофон (стр. 86) ❑ Свързване на USB устройство (стр. 87) ❑ Свързване на i.LINK устройство (стр. 89)

Използване на периферни устройства > Свързване на външни високоговорители или слушалки n 77 N Свързване на външни високоговорители или слушалки Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не са доставени в комплекта) като високоговорители или слушалки към компютъра. Тъй като вашият компютър има възможност за възпроизвеждане на аналогови и цифрови сигнали през жака на слушалките/OPTICAL OUT, можете да свържете S/PDIF устройство, като например цифрови слушалки или аудио/видео усилвател към жака, и да подобрите качеството на звука на компютъра. За повече информация вж. ръководството, предоставено с вашето S/PDIF устройство. ! За да чувате звук от S/PDIF устройството, свързано към жака на слушалките/OPTICAL OUT, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 165). Свързване на външни високоговорители ✍ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ! Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите. Свържете външните високоговорители (1) към жака на слушалките/OPTICAL OUT (2) i с кабела на високоговорителя (3) (не е доставен в комплекта).