Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 94 N Добавяне на парола при включване (парола за потребители) ! Преди да зададете парола за потребители, задайте парола за компютъра. 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO. Ще се покаже екранът за въвеждане на парола. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO. 3 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter. 4 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Security, за да се покаже разделът Security, изберете Set User Password, след което натиснете клавиша Enter. 5 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша Enter. Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали). 6 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 95 N Промяна/премахване на парола при включване (парола за компютъра) 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO. Ще се покаже екранът за въвеждане на парола. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO. 3 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter. 4 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Security, за да се покаже разделът Security, изберете Set Machine Password, след което натиснете клавиша Enter. 5 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете клавиша Enter. За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете клавиша Enter. 6 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.