Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 96 N Промяна/махане на парола при включване (парола за потребители) 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO. Ще се покаже екранът за въвеждане на парола. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO. 3 Въведете паролата за потребители, след което натиснете клавиша Enter. 4 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Security, за да се покаже разделът Security, изберете Set User Password, след което натиснете клавиша Enter. 5 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете клавиша Enter. За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете клавиша Enter. 6 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 97 N Задаване на парола за Windows Добавяне на парола за Windows 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Потребителски акаунти и семейна безопасност или върху Потребителски акаунти. 3 Щракнете върху Потребителски акаунти. 4 Щракнете върху Създаване на парола за акаунта ви в Промени на вашия потребителски акаунт. 5 В полетата Нова парола и Потвърждение въведете паролата за своя акаунт. 6 Щракнете върху Създаване на парола. ✍ Вж. Помощ и поддръжка на Windows за повече информация за паролата за Windows. Промяна на парола за Windows 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Потребителски акаунти и семейна безопасност или върху Потребителски акаунти. 3 Щракнете върху Потребителски акаунти. 4 Щракнете върху Смяна на паролата ви. 5 В полето Текуща парола въведете текущата си парола. 6 В полетата Нова парола и Потвърждение въведете нова парола. 7 Щракнете върху Смяна на паролата.