Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Zmena jazyka displeja n100 N Zmena jazyka displeja V modeloch so systémom Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise si môžete prevziať a nainštalovať požadovaný jazykový balík. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby ste mohli prevziať jazykový balík. Informácie o spôsobe pripojenia počítača na Internet nájdete v časti Používanie Internetu (str. 61). Ako nainštalovať jazykový balík 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a Windows Update. 2 Kliknite na položku K dispozícii je xx (číslo) voliteľných aktualizácií. 3 V zozname vyberte požadovaný jazykový balík. 4 Kliknutím na tlačidlo OK spustite prevzatie a inštaláciu vybratého jazykového balíka. Ako zmeniť jazyk displeja 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací panel a Hodiny, jazyk a oblasť. 2 Kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie. 3 Vyberte kartu Klávesnice a jazyky. 4 V rozbaľovacom zozname vyberte požadovaný jazyk displeja. 5 Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > n101 N Rozšírenie vášho počítača VAIO Váš počítač VAIO a pamäťové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Z dôvodu, aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby výrobku, odporúčame: ❑ Vo veci inštalácie nového pamäťového modulu sa obráťte na svojho predajcu. ❑ Ak nie ste oboznámení s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamäť inštalovať sami. ❑ Nemali by ste sa dotýkať konektorov ani otvárať kryt priestoru s pamäťovými modulmi. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5). Typ a kapacita pamäťových modulov nainštalovaných v počítači sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.