Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n110 N Batéria ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Kvôli vlastnej bezpečnosti odporúčame používať iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sieťové adaptéry spĺňajúce príslušné kvalitatívne normy, ktoré boli dodané spoločnosťou Sony k počítaču VAIO. Niektoré počítače VAIO môžu fungovať len s originálnymi batériami značky Sony. Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi. Batériu udržujte suchú. Nepokúšajte sa batériu otvárať ani rozoberať. Batériu nevystavujte mechanickým nárazom spôsobeným napríklad dopadom na tvrdý povrch. Ak počítač nepoužívate dlhší čas, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli jej poškodeniu. Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byť krátka. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Batéria sa postupne vybíja, dokonca aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte sieťový adaptér a pred jeho opätovným použitím batériu opätovne nabite. Slúchadlá ❑ ❑ Bezpečnosť cestnej premávky – slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to ilegálne. Prehrávanie hlasnej hudby môže byť nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na priechodoch pre chodcov. Predchádzanie poškodeniu sluchu – vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pociťujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo slúchadlá prestaňte používať.

Preventívne opatrenia > Informácie o starostlivosti a údržbe n111 N Informácie o starostlivosti a údržbe Počítač ❑ ❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená riedkym roztokom saponátu. Nepoužívajte žiadne brúsne bloky, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu počítača. Pred čistením počítača nezabudnite odpojiť sieťový adaptér a vybrať batériu. Obrazovka LCD Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Drhnutie by mohlo obrazovku poškodiť. Vstavaná kamera Ochranný kryt šošovky vstavanej kamery čistite ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený, utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, pretože je citlivý na tlak. Disky ❑ ❑ ❑ Správna starostlivosť o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšťadlá (ako napr. benzín, riedilo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu spôsobiť poškodenie disku. Pri bežnom čistení chyťte disk za okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju. Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkosť utrite suchou mäkkou tkaninou.