Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Používanie batérie n118 N Používanie batérie ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. Toto je spôsobené zníženou účinnosťou batérie pri nižších teplotách. Batérie nabíjajte pri teplotách od 10 do 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania. Batériu nabíjajte iba spôsobom, ktorý je uvedený v tejto príručke používateľa alebo ktorý písomne stanovila spoločnosť Sony. Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. Ide o normálny jav, ktorého sa netreba obávať. Pred opätovným nabitím batérie ju nemusíte vybiť. Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byť na konci svojej životnosti a mala by sa vymeniť.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ n119 N Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konektora „Memory Stick“ sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi. Používajte iba nálepku dodanú s médiom „Memory Stick“. Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte nárazom. Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani neupravujte. Médium „Memory Stick“ udržiavajte v suchu. Médium „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené: ❑ statickej elektrine, ❑ elektrickému rušeniu, ❑ extrémne vysokým teplotám, napr. v aute zaparkovanom na slnku, ❑ priamemu slnečnému žiareniu, ❑ vysokej vlhkosti, ❑ korozívnym látkam. Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“. V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát. Ak používate médiá „Memory Stick Duo“, na písanie na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom. Pôsobenie tlaku na médium môže poškodiť vnútorné komponenty.