Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením n120 N Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením Vstavané úložné zariadenie (pevný disk alebo jednotka SSD) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje údaje v krátkom čase. Pri nesprávnom používaní sa však môže ľahko poškodiť. Údaje v poškodenom vstavanom úložnom zariadení nemožno obnoviť. Pri zaobchádzaní s počítačom by ste mali byť opatrní, aby ste predišli strate údajov. Ako sa vyhnúť poškodeniu vstavaného úložného zariadenia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom. Počítač chráňte pred magnetmi. Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám, ani na nestabilné miesto. Počas čítania údajov z úložného zariadenia alebo zápisu údajov na úložné zariadenie nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač. Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty. Úložné zariadenie nevyberajte z počítača.

Odstraňovanie porúch > n121 N Odstraňovanie porúch Táto kapitola popisuje, ako riešiť bežné problémy, na ktoré môžete naraziť pri používaní vášho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou týchto návrhov, použite aplikáciu VAIO Care. Informácie o spustení aplikácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (str. 31). Ak sa vám problémy napriek tomu nepodarí vyriešiť a potrebujete pomoc, navštívte webové stránky technickej podpory uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5). Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. ❑ Prevádzka počítača (str. 123) ❑ Aktualizácia a zabezpečenie systému (str. 129) ❑ Obnovenie (str. 130) ❑ Batéria (str. 133) ❑ Vstavaná kamera (str. 135) ❑ Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) (str. 137) ❑ Technológia Bluetooth (str. 141) ❑ Optické disky (str. 145) ❑ Displej (str. 150) ❑ Tlač (str. 154) ❑ Mikrofón (str. 155) ❑ Reproduktory (str. 156) ❑ Dotykový panel (str. 158)