Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 12 N A Tlačidlo DISPLAY OFF (str. 37) B Tlačidlo prehrania/pozastavenia (str. 37) C Tlačidlo zastavenia (str. 37) D Tlačidlo presunu na predchádzajúcu skladbu (str. 37) E Tlačidlo presunu na nasledujúcu skladbu (str. 37) F Tlačidlo ASSIST (str. 37) G Tlačidlo S1 (str. 37) H Tlačidlo VAIO (str. 37) I Indikátor nabíjania (str. 16) J Indikátor diskovej jednotky (str. 16) K Indikátor WIRELESS (str. 16) L Indikátor prístupu k médiu (str. 16) M Vypínač WIRELESS (str. 63), (str. 68) N Zásuvka na médium „Memory Stick Duo“ * (str. 47) O Zásuvka na pamäťovú kartu SD (str. 57) * Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 13 N Pravá strana A Konektor slúchadiel/OPTICAL OUT (str. 75) (vzorkovacia rýchlosť optického výstupu: 44,1 kHz/48,0 kHz/96,0 kHz) B Konektor mikrofónu (str. 84) C Zásuvky USB * (str. 85) D Optická jednotka (str. 39) E Tlačidlo na vysunutie disku (str. 39) F Otvor na manuálne vysunutie disku (str. 145) G Vypínač/indikátor napájania (str. 16) * Kompatibilné so štandardmi USB 1.1/2.0/3.0. Podporujú logickú prenosovú rýchlosť až 2,5 Gbit/s. Zásuvky USB 3.0 možno identifikovať podľa modrej farby.