Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n136 N Čo robiť, ak pri prehrávaní videa dochádza k stratám snímok, keď je počítač napájaný z batérie? Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k sieťovej zásuvke. Čo robiť, ak zachytené snímky blikajú? Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod žiarivkovými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie svetla a snímkového kmitočtu kamery. Ak chcete obmedziť rušenie blikaním, zmeňte smerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie blikaním dá eliminovať nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.). Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví? Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastaviť, ak sa: ❑ použije klávesová skratka s klávesom Fn, ❑ zvýši zaťaženie procesora. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Čo robiť, ak sa počítač stane nestabilný po prechode do režimu nízkej spotreby, pričom sa používa vstavaná kamera? Ak váš počítač automaticky prejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku, zmeňte príslušné nastavenie režimu nízkej spotreby. Informácie o zmene nastavenia nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27).

Odstraňovanie porúch > Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) n137 N Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Možnosť vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunúť ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či je zapnutý vypínač WIRELESS a či svieti indikátor WIRELESS na počítači. Skontrolujte, či je prístupový bod napájaný. Ak chcete počítač pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN použitím pásma 5 GHz, skontrolujte, či je v zozname Wireless LAN Settings v okne s nastaveniami VAIO Smart Network vybratá možnosť, ktorá povoľuje používať pásmo 5 GHz alebo pásma 2,4 GHz aj 5 GHz. Bezdrôtová komunikácia LAN (norma IEEE 802.11a) využívajúca pásmo 5 GHz je dostupná iba vo vybraných modeloch a predvolene je vypnutá. Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na možnosť Zobraziť stav siete a sieťové úlohy pod položkou Sieť a Internet. 3 Kliknite na možnosť Pripojiť k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod. Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny.