Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n142 N Čo robiť, ak sa druhé zariadenie Bluetooth nemôže pripojiť k môjmu počítaču? ❑ ❑ ❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robiť, ak nemožno nájsť zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovať? (str. 141). Skontrolujte, či sú druhé zariadenia autentifikované. Dosah môže byť kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu, operačného systému a používaného softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe. Prečo je pripojenie Bluetooth pomalé? ❑ ❑ ❑ ❑ Rýchlosť prenosu dát závisí od prekážok alebo vzdialenosti medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu a použitého operačného systému alebo softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe. Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Aj keď zariadenia Bluetooth využívajú technológie na minimalizáciu rušenia od iných zariadení používajúcich rovnaké pásmo, takéto rušenie môže spôsobiť zníženie komunikačnej rýchlosti, skrátenie dosahu komunikácie alebo poruchy komunikácie. Ak zariadenie, s ktorým sa pokúšate komunikovať, používa inú verziu technológie Bluetooth ako váš počítač, komunikácia bude pomalšia. Vysokorýchlostná komunikácia medzi počítačom a zariadeniami s pripojením Bluetooth je k dispozícii v prípade, ak sú tieto zariadenia kompatibilné so štandardom Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed (HS). Ak chcete dosiahnuť vysokorýchlostnú komunikáciu, zapnite v počítači funkciu bezdrôtovej siete LAN aj pripojenia Bluetooth. ! Niektoré profily Bluetooth nepodporujú vysokorýchlostnú komunikáciu.

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n143 N Prečo nemožno používať služby podporované pripojeným zariadením Bluetooth? Pripojenie je možné iba v prípade služieb, ktoré podporuje aj počítač s funkciou Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Môžem používať zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla? Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad v nemocniciach a lietadlách, môžu platiť obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu. U personálu si overte, či je povolené používať funkciu Bluetooth v počítači. Prečo nemôžem používať funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim do počítača ako používateľ so štandardným používateľským kontom? Funkcia Bluetooth nemusí byť k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským kontom v počítači. Prihláste sa do počítača ako používateľ s právami správcu. Prečo nemôžem používať zariadenia Bluetooth, keď prepnem na iného používateľa? Ak prepnete na iného používateľa bez odhlásenia sa zo systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovať. Pred zmenou používateľa sa odhláste. Zo systému sa odhlásite kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Odhlásiť. Prečo nemôžem vymieňať vizitky s mobilným telefónom? Funkcia výmeny vizitiek nie je podporovaná.