Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n146 N Čo robiť, ak v počítači nemožno správne prehrať disk? ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor. Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu. Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovať. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať, aby ste reštartovali počítač. ! Ak počítač vypnete pomocou kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Delete, môžete prísť o neuložené údaje. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite si pokyny v časti Disky (str. 111). Ak prehrávate disk a nie je počuť žiaden zvuk, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: ❑ Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte ich ešte raz. ❑ Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Stláčaním klávesov Fn+F4 nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počuť zvuk. ❑ Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na položku Otvoriť zmiešavač hlasitosti, aby ste mohli skontrolovať nastavenia. ❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti. ❑ Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroch a spojenie medzi reproduktormi a počítačom.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n147 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na položku Systém. 4 Kliknite na možnosť Správca zariadení na ľavej ploche. Zobrazí sa okno Správca zariadení so zoznamom hardvérových zariadení vášho počítača. Ak sa vedľa niektorého zariadenia v zozname objaví písmeno „X“ alebo výkričník, môže byť potrebné zariadenie aktivovať alebo opätovne nainštalovať ovládač. 5 Dvojitým kliknutím na zariadenie optickej jednotky otvoríte zoznam optických jednotiek vo vašom počítači. 6 Dvakrát kliknite na požadovanú jednotku. Softvér ovládača sa dá skontrolovať na karte Ovládač kliknutím na položku Podrobnosti ovládača. 7 Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno. Skontrolujte, či na disku nie je nalepená nálepka. Keď je disk v optickej jednotke, nálepky sa môžu odlepiť a jednotku poškodiť alebo spôsobiť poruchu jej funkcie. Ak sa zobrazí výstraha týkajúca sa kódu regiónu, disk môže byť nekompatibilný s optickou jednotkou. Skontrolujte balenie, či je kód regiónu kompatibilný s optickou jednotkou. Ak spozorujete kondenzáciu na vašom počítači, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Kondenzácia môže spôsobiť poruchu funkcie počítača. Skontrolujte, či je počítač napájaný zo siete, a disk vyskúšajte znovu.