Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 14 N Ľavá strana A Zásuvka vstupu jednosmerného prúdu (str. 17) B Bezpečnostná štrbina C Vetrací otvor D Sieťová (LAN) zásuvka (str. 62) E Zásuvka na monitor (str. 76) F Zásuvka výstupu HDMI *1 (str. 79) G Zásuvka eSATA/USB *2 Umožňuje pripojiť externé zariadenie kompatibilné so štandardom eSATA alebo USB. H Zásuvka ExpressCard/34 (str. 54) I 4-kolíková zásuvka i.LINK (S400) (str. 87) *1 Niekoľko sekúnd od začatia prehrávania nemusí byť z výstupného zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu HDMI počuť žiadny zvuk. Toto neznamená poruchu. *2 Kompatibilná so štandardom USB 2.0. ! Poznámky k používaniu zásuvky eSATA/USB: - Zariadenia s rozhraním eSATA a USB nemôžu byť k zásuvke pripojené súčasne. - Počítač nemusí rozpoznať zariadenie s rozhraním USB v závislosti od tvaru zástrčky zariadenia. V takom prípade použite niektorú z vyhradených zásuviek USB. - Pri odpájaní zariadenia s rozhraním eSATA kliknite na paneli úloh na ikonu Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá a pred odpojením vyberte príslušné zariadenie. - Zásuvka nepodporuje rozbočovač pre zásuvky eSATA.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 15 N Zadná (spodná) strana A Vetracie otvory B Kryt priestoru s pamäťovými modulmi (str. 102) C Zásuvka na pripojenie batérie (str. 19)