Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Pripojenie

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 18 N ✍ Ak chcete počítač úplne odpojiť od sieťového napájacieho zdroja, vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či je sieťová zásuvka dobre prístupná. Ak zamýšľate počítač nepoužívať dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite si časť Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 28).

Začíname > Používanie batérie n 19 N Používanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Vloženie alebo vybratie batérie Ako vložiť batériu 1 Vypnite počítač a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.