Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

n 2 N Obsah Pred

n 2 N Obsah Pred použitím ..................................................................... 4 Ďalšie informácie o počítači VAIO................................. 5 Ergonomické zretele ..................................................... 8 Začíname .......................................................................... 10 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ................ 11 Informácie o indikátoroch ........................................... 16 Pripojenie napájacieho zdroja..................................... 17 Používanie batérie....................................................... 19 Bezpečné vypnutie počítača....................................... 26 Používanie režimov nízkej spotreby............................ 27 Udržiavanie počítača v optimálnom stave .................. 29 Používanie počítača VAIO ................................................ 32 Používanie klávesnice ................................................. 33 Používanie dotykového panelu ................................... 36 Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ............ 37 Používanie vstavanej kamery...................................... 38 Používanie optickej jednotky ...................................... 39 Používanie média „Memory Stick“.............................. 47 Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet ........................................................................... 54 Používanie Internetu.................................................... 61 Používanie siete (LAN) ................................................ 62 Používanie bezdrôtovej siete LAN...............................63 Používanie funkcie Bluetooth ......................................68 Používanie periférnych zariadení ......................................74 Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel.....................................................................75 Pripojenie externého displeja ......................................76 Výber režimu displeja ..................................................81 Používanie funkcie viacerých monitorov .....................82 Pripojenie externého mikrofónu...................................84 Pripojenie zariadenia USB...........................................85 Pripojenie zariadenia i.LINK.........................................87 Prispôsobenie vášho počítača VAIO.................................89 Nastavenie hesla .........................................................90 Používanie technológie Intel(R) VT ..............................97 Používanie nástroja VAIO Control Center....................98 Používanie funkcie VAIO Power Management ............99 Zmena jazyka displeja ...............................................100 Rozšírenie vášho počítača VAIO.....................................101 Pridávanie a odoberanie pamäte...............................102

n 3 N Preventívne opatrenia..................................................... 108 Informácie o bezpečnosti.......................................... 109 Informácie o starostlivosti a údržbe.......................... 111 Zaobchádzanie s počítačom..................................... 112 Zaobchádzanie s obrazovkou LCD........................... 114 Používanie napájacieho zdroja.................................. 115 Zaobchádzanie so vstavanou kamerou .................... 116 Zaobchádzanie s diskami ......................................... 117 Používanie batérie..................................................... 118 Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“.............. 119 Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením................................................................. 120 Odstraňovanie porúch .................................................... 121 Prevádzka počítača .................................................. 123 Aktualizácia a zabezpečenie systému ...................... 129 Obnovenie................................................................. 130 Batéria....................................................................... 133 Vstavaná kamera....................................................... 135 Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) ........................... 137 Technológia Bluetooth .............................................. 141 Optické disky ............................................................ 145 Displej ....................................................................... 150 Tlač ........................................................................... 154 Mikrofón .................................................................... 155 Reproduktory.............................................................156 Dotykový panel..........................................................158 Klávesnica .................................................................159 Diskety.......................................................................160 Audio/video ...............................................................161 „Memory Stick“ .........................................................164 Periférne zariadenia...................................................165 Obchodné značky ...........................................................166 Oznámenie ......................................................................168