Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 30 N Aktualizácia antivírusového softvéru Aplikácie na zabezpečenie počítača pri prehliadaní Internetu môžete aktualizovať prevzatím a nainštalovaním aktualizácií z webovej stránky ich výrobcu. ❑ ❑ ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie. Ak používate aplikáciu od spoločnosti McAfee: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter. 2 Kliknite na kartu s aktualizáciami a vyberte možnosť vyhľadania aktualizácií. 3 Pri inštalácii aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak používate aplikáciu Norton Internet Security: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, Norton Internet Security a LiveUpdate alebo Norton Internet Security. 2 Pri inštalácii aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru. ! Skutočný postup sa môže líšiť od opísaného postupu v závislosti od aktualizácií nainštalovaných v počítači. V takom prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 31 N Používanie aplikácie VAIO Care Pomocou aplikácie VAIO Care môžete pravidelne kontrolovať a ladiť výkon počítača tak, aby pracoval vždy optimálne. Aplikáciu VAIO Care použite vždy, keď sa na počítači vyskytne nejaký problém. Aplikácia VAIO Care ponúkne vhodné možnosti riešenia problému. Ako spustiť aplikáciu VAIO Care ❑ ❑ Modely vybavené tlačidlom ASSIST Keď je počítač zapnutý, stlačte tlačidlo ASSIST. Modely bez tlačidla ASSIST Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Care a VAIO Care. ! Tlačidlo ASSIST nestláčajte, keď je počítač v režime dlhodobého spánku. ✍ Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO Care. Ak na modeloch vybavených tlačidlom ASSIST stlačíte tlačidlo ASSIST, keď je počítač vypnutý, spustí sa aplikácia VAIO Care Rescue. Aplikáciu VAIO Care Rescue možno použiť na obnovenie funkčnosti počítača v núdzových prípadoch, napríklad ak sa nespustí systém Windows.