Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 34 N Kombinácia/funkcia Fn + / (F9/F10): priblíženie Funkcia Mení veľkosť snímky alebo dokumentu zobrazeného v niektorých softvérových aplikáciách. Ak chcete, aby sa obraz javil menší a vzdialenejší (vzdialenie), stlačte klávesy Fn+F9. Ak chcete, aby sa obraz javil väčší a bližší (priblíženie), stlačte klávesy Fn+F10. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi nástroja VAIO Control Center. Fn + (F12): dlhodobý spánok Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Po vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží vo vstavanom úložnom zariadení a odpojí sa napájanie. Ak chcete obnoviť pôvodný stav systému, vypínačom zapnite napájanie. Podrobné informácie o správe napájania nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27).

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 35 N Zmena nastavenia podsvietenia klávesnice Niektoré funkcie a možnosti nemusia byť v počítači dostupné. Ak je počítač vybavený podsvietením klávesnice, môžete podsvietenie klávesnice nastaviť tak, aby sa automaticky zapínalo a vypínalo v závislosti od intenzity okolitého svetla. Okrem toho môžete nastaviť časový interval vypnutia podsvietenia klávesnice po určitom čase nečinnosti klávesnice. Ako zmeniť nastavenie podsvietenia klávesnice 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položku Keyboard and Mouse a Backlit KB. ✍ Snímač okolitého svetla meria intenzitu okolitého svetla. Zablokovaním snímača okolitého svetla sa môže zapnúť podsvietenie klávesnice.