Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 40 N 3 Do prostriedku podávača jednotky položte disk štítkom smerom nahor a jemne ho zatláčajte nadol, kým sa nezaistí na svojom mieste. ! Na podávač jednotky nevyvíjajte tlak. Pri umiestňovaní disku na podávač jednotky alebo jeho odstraňovaní držte spodnú časť podávača. 4 Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením. ! Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku). Pred vybratím disku uveďte počítač späť do štandardného režimu.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 41 N Podporované disky V závislosti od zakúpeného modelu počítač prehráva a zapisuje na médiá CD, DVD a Blu-ray Disc. Podľa nasledujúcej referenčnej tabuľky zistíte, ktoré typy optických jednotiek podporujú jednotlivé typy médií. PZ: prehrávateľné a zapisovateľné P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné –: nie prehrávateľné ani zapisovateľné Jednotka DVD SuperMulti Jednotka Blu-ray Disc so špecifikáciou DVD SuperMulti Jednotka Blu-ray Disc ROM so špecifikáciou DVD SuperMulti CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (dvojvrstvové) DVD-R DL (dvojvrstvové) DVD- BD-ROM BD-R/RE *3 RAM *1 *2 P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ – – P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *4 P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P P *1 Jednotka DVD SuperMulti v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrať. *2 Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný. Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revision 5.0 nie sú podporované. *3 Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete. *4 Podporuje sa zápis údajov na disky BD-R Part1 verzie 1.1, 1.2 alebo 1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE Part1 verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB). *5 Nepodporuje sa zápis na disky Ultra Speed CD-RW.