Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Pred použitím > n 4 N

Pred použitím > n 4 N Pred použitím Blahoželáme vám ku kúpe počítača Sony VAIO ® . Víta vás elektronická Príručka používateľa. Spoločnosť Sony skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok z používania najmodernejšej výpočtovej techniky. ! Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovať od vášho počítača. Ako zistiť technické údaje Niektoré funkcie, možnosti a dodané položky nemusia byť v počítači dostupné. Ak chcete zistiť konfiguráciu svojho počítača, navštívte webovú stránku technickej podpory počítačov VAIO http://support.vaio.sony.eu/.

Pred použitím > Ďalšie informácie o počítači VAIO n 5 N Ďalšie informácie o počítači VAIO Táto časť obsahuje informácie o technickej podpore pre počítače VAIO. 1. Tlačená dokumentácia ❑ Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky – prehľad pripojenia súčastí, informácie o inštalácii a pod. ❑ Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch ❑ Predpisy, záruka a servisná podpora ✍ Pred aktivovaním bezdrôtových funkcií, ako napr. WLAN alebo Bluetooth, si pozorne prečítajte časť Predpisy, záruka a servisná podpora.