Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 58 N Ako vložiť pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Pamäťovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke. 3 Pamäťovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Pamäťovú kartu netlačte do zásuvky násilím. ✍ Pri prvom vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa môže zobraziť výzva na inštaláciu ovládača. Ak sa táto výzva zobrazí, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa jej ikona zobrazí v okne Počítač.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 59 N Ako vybrať pamäťovú kartu SD 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu SD. 2 Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Pamäťovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Pamäťová karta SD sa vysunie. 4 Pamäťovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.