Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie siete (LAN) n 62 N Používanie siete (LAN) Počítač možno pripojiť k sieti typu 1000BASE-T, 100BASE-TX alebo 10BASE-T pomocou kábla LAN. Jeden koniec kábla LAN (nie je súčasťou dodávky) zapojte do sieťovej (LAN) zásuvky na počítači a druhý koniec do siete. Informácie o podrobných nastaveniach a zariadeniach potrebných na prístup k sieti LAN získate od správcu siete. ✍ Počítač môžete pripojiť k ľubovoľnej sieti bez toho, aby ste museli meniť predvolené nastavenia. ! Do sieťovej (LAN) zásuvky na počítači nezapájajte telefónny kábel. Ak sieťovú (LAN) zásuvku pripojíte k niektorej z telefónnych liniek uvedených nižšie, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže spôsobiť poškodenie, prehriatie alebo požiar. - Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón) - Verejná telefónna sieť - Pobočková ústredňa

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 63 N Používanie bezdrôtovej siete LAN Bezdrôtová sieť LAN (WLAN) umožňuje pripojenie počítača k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. Sieť WLAN používa nasledujúcu normu IEEE 802.11a/b/g/n, ktorá špecifikuje typ použitej technológie. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Norma WLAN Frekvenčné pásmo Poznámky IEEE 802.11a 5 GHz - IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Norma IEEE 802.11g poskytuje vysokorýchlostnú komunikáciu, rýchlejšiu ako norma IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz V modeloch kompatibilných s normami IEEE 802.11b/g/n možno používať iba pásmo 2,4 GHz.