Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 66 N Začatie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Najprv musíte v bezdrôtovej sieti LAN nadviazať komunikáciu medzi počítačom a prístupovým bodom (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. ! Podrobné informácie o tom, ako zvoliť kanál, ktorý prístupový bod bude používať, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu. Ako začať komunikáciu v bezdrôtovej sieti LAN 1 Skontrolujte, či je prístupový bod nastavený. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. 2 Zapnite spínač WIRELESS. 3 Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 4 V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínače vedľa požadovaných možností bezdrôtovej komunikácie, čím zmeníte ich hodnotu na On. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS. ! Pri predvolenom nastavení je komunikácia v bezdrôtovej sieti LAN pomocou pásma 5 GHz vypnutá. Ak chcete povoliť komunikáciu v pásme 5 GHz, v rozbaľovacom zozname Wireless LAN Settings v okne s nastaveniami VAIO Smart Network musíte vybrať možnosť, ktorá povoľuje používať pásmo 5 GHz alebo pásma 2,4 GHz aj 5 GHz. 5 Kliknite na ikonu alebo na paneli úloh. 6 Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na tlačidlo Pripojiť. ✍ V prípade autentifikácie WPA-PSK alebo WPA2-PSK musíte zadať heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená. Musí mať dĺžku 8 až 63 znakov alebo musí ísť o hexadecimálny reťazec pozostávajúci zo 64 znakov.

Používanie počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 67 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Spôsob zastavenia komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Wireless LAN, čím zmeníte jej hodnotu na Off. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viesť k strate dát.