Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 78 N ✍ Ak je externý počítačový displej vybavený zásuvkou vstupu HDMI, zapojte jeden koniec kábla HDMI do zásuvky výstupu HDMI na počítači a druhý koniec do zásuvky vstupu HDMI na počítačovom displeji. Ak chcete pripojiť monitor TFT/DVI, pomocou redukcie HDMI na DVI-D ho pripojte k zásuvke výstupu HDMI na počítači. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 79 N Pripojenie televízora so vstupnou zásuvkou HDMI K počítaču sa dá pripojiť televízor vybavený vstupnou zásuvkou HDMI. Ako pripojiť televízor k počítaču ! Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu HDMI, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 161). 1 Do sieťovej zásuvky zapojte napájací kábel televízora (1). 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do zásuvky výstupu HDMI (3) na počítači a druhý koniec do televízora. 3 Vstupný kanál televízora nastavte na externý vstup. 4 Nastavte systém na konfiguráciu televízora. ! Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od spoločnosti Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počuť žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od spoločnosti Sony.