Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n 82 N Používanie funkcie viacerých monitorov Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdeliť vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov. Napríklad, ak je do zásuvky na monitor pripojený externý displej, obrazovka vášho počítača a externý displej môžu fungovať ako jedna pracovná plocha. Kurzor môžete presúvať z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje preťahovať objekty ako napr. otvorené okná aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.

Používanie periférnych zariadení > Používanie funkcie viacerých monitorov n 83 N Ako používať funkciu viacerých monitorov ✍ Váš externý displej nemusí podporovať funkciu viacerých monitorov. Určité softvérové aplikácie nemusia byť kompatibilné s nastavením viacerých monitorov. Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku ani dlhodobého spánku. Nemusel by sa vrátiť do štandardného režimu. Ak na jednotlivých displejoch zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozťahujte jedno okno na dva displeje. Softvér by nemusel pracovať správne. 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Viaceré obrazovky, vyberte položku Rozšíriť tieto monitory a kliknite na tlačidlo OK. ✍ Môžete nastaviť farebnú hĺbku a rozlíšenie pre jednotlivé obrazovky a prispôsobiť funkciu viacerých monitorov. Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.