Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia i.LINK n 88 N Pripojenie digitálnej kamery Ako pripojiť digitálnu kameru Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčasťou dodávky) zapojte do zásuvky i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do zásuvky DV In/Out (3) na digitálnej kamere. ✍ Postup pri pripojení sa líši v závislosti od zariadenia kompatibilného s rozhraním i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením. Prostredníctvom pripojenia i.LINK nemožno získať prístup k obsahu média „Memory Stick“, ktoré ste vložili do digitálnej kamery.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > n 89 N Prispôsobenie vášho počítača VAIO Táto kapitola stručne popisuje, ako zmeniť hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Okrem iného sa dozviete, ako používať a meniť vzhľad softvéru a nástrojov od spoločnosti Sony. ❑ Nastavenie hesla (str. 90) ❑ Používanie technológie Intel(R) VT (str. 97) ❑ Používanie nástroja VAIO Control Center (str. 98) ❑ Používanie funkcie VAIO Power Management (str. 99) ❑ Zmena jazyka displeja (str. 100)