Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding >

Fejlfinding > Computerens drift n124 N Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, men computerskærmen alligevel er sort? ❑ ❑ ❑ Sørg for, at computerens LCD-baggrundslys er tændt. Oplysninger om, hvordan du tænder LCD-baggrundslyset, finder du i Brug af specialtasterne (side 37). Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke programvinduet. Der er muligvis opstået en programfejl. Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart for at genstarte computeren. ❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen ❑ Luk computeren . Klik derefter på Genstart. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart. Hvis denne fremgangsmåde ikke virker, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i mere end fire sekunder for at lukke computeren. Afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapteren, og lad computeren være i ca. fem minutter. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren, og tænd computeren igen. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.

Fejlfinding > Computerens drift n125 N Hvad skal jeg gøre, hvis computeren eller softwaren ikke reagerer? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på knappen Luk computeren for at lukke computeren. Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på knappen Luk computeren. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Luk computeren. Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt. Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fem minutter. Indsæt batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren. Prøv at installere softwaren igen. Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support.