Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n148 N Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille Blu-ray Disc-medier, eller hvis computeren bliver ustabil under afspilning af Blu-ray Disc-medier? ❑ ❑ Kontroller, om det optiske diskdrev understøtter Blu-ray Disc-medier. Der kan være noget indhold på Blu-ray Disc-medier, som ikke kan afspilles på computeren, og computeren kan blive ustabil under afspilning af en Blu-ray Disc. Hvis du vil kunne afspille indholdet normalt, skal du hente og installere de seneste opdateringer til WinDVD BD ved hjælp af VAIO Update. Oplysninger om, hvordan du bruger funktionen VAIO Update, finder du i Opdatering af computeren (side 29). Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive data til en cd? ❑ ❑ Du må ikke starte et program eller tillade, at et program startes automatisk, ikke engang en pauseskærm, i forbindelse med skrivning af data til en cd. Hvis du bruger en cd-r/rw-disk med en klæbemærkat, skal du erstatte den med en disk uden klæbemærkat. Hvis du bruger en disk med en klæbemærkat, kan der opstå skrivefejl eller andre problemer. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive data til en dvd? ❑ ❑ Kontroller, at du bruger den korrekte skrivbare dvd. Kontroller, hvilke skrivbare dvd-formater der er kompatible med dit optiske diskdrev. Visse skrivbare dvd-mærker kan ikke bruges. Hvorfor kan jeg ikke skrive data til en Blu-ray Disc? ❑ ❑ Kontroller, om det optiske diskdrev understøtter skrivning til Blu-ray Disc. Bd-r-diske er ikke genskrivbare. Du kan ikke tilføje eller slette data på en bd-r-disk.

Fejlfinding > Optiske diske n149 N Hvad skal jeg gøre, hvis det eksterne optiske diskdrev ikke fungerer korrekt? Sørg for, at det eksterne optiske diskdrev er sluttet til elnettet og til USB-porten på computeren. Hvis det ikke er tilsluttet, fungerer det eksterne optiske diskdrev muligvis ikke korrekt.