Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Skærm

Fejlfinding > Skærm n150 N Skærm Hvorfor gik min skærm i sort? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Computerens skærm kan gå i sort, hvis strømforsyningen til computeren afbrydes, eller hvis computeren skifter til strømbesparelsestilstand (slumre eller dvale). Hvis computeren er i LCD-slumretilstand (video), skal du trykke på en tast for at skifte til normal tilstand. Se Brug af strømbesparelsestilstande (side 27) for at få flere oplysninger. Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse. Hvis computeren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt indsat og opladet. Se Brug af batteriet (side 19) for at få flere oplysninger. Hvis den eksterne skærm anvendes, skal du trykke på tasterne Fn+F7. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 33) for at få flere oplysninger. Computerens LCD-baggrundslys er muligvis blevet slukket. Oplysninger om, hvordan du tænder LCD-baggrundslyset, finder du i Brug af specialtasterne (side 37).

Fejlfinding > Skærm n151 N Hvad skal jeg gøre, hvis billeder eller videoer ikke vises korrekt? ❑ ❑ Sørg for at vælge Ægte farver (32 bit) som skærmfarver, inden du bruger video-/billedsoftware eller afspiller en dvd. Hvis du vælger en anden indstilling, er det ikke sikkert, at softwaren kan vise billederne korrekt. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre skærmfarverne: 1 Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. 2 Klik på Avancerede indstillinger. 3 Klik på fanen Skærm. 4 Vælg Ægte farver (32 bit) under Farver. Undlad at ændre skærmopløsningen eller skærmfarverne, mens du bruger video-/billedsoftware eller afspiller dvd'er, da dette kan forstyrre afspilningen/visningen eller gøre systemet ustabilt. Det anbefales desuden, at du deaktiverer pauseskærmen, inden du starter afspilningen af en dvd. Hvis pauseskærmen er slået til, kan den blive aktiveret under dvd-afspilningen og dermed forstyrre eller afbryde afspilningen. Nogle pauseskærme kan endda ændre opløsningen og farverne på skærmen. Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten? Kontroller, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er HDCP-kompatibel. Se Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport (side 79) eller Tilslutning af en computerskærm eller en projektor (side 76) for at få flere oplysninger.