Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 90 N Indstilling af adgangskoden Hvis computeren forsynes med en adgangskode, skal brugeren angive denne adgangskode, når computeren tændes eller vender tilbage til normal tilstand fra slumre- eller dvaletilstand. På denne måde kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang. ! Sørg for, at du ikke glemmer adgangskoden. Skriv adgangskoden ned, og opbevar den et sikkert sted. Adgangskodetype Startadgangskode Beskrivelse Du kan bruge BIOS-funktionerne til at angive to typer adgangskoder: - Maskinadgangskode: Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte computeren. - Brugeradgangskode: Giver standardbrugerne tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden. ✍ Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren. ! Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles, hvilket koster et gebyr. Kontakt et autoriseret Sony-service-/supportcenter for at få nulstillet adgangskoden. Se i Få mere at vide om din VAIO-computer (side 5) for at finde det nærmeste servicecenter eller den nærmeste forhandler. Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden. Windows-adgangskode Giver brugere mulighed for at logge på din computer og beskytter hver brugerkonto med en selvstændig adgangskode. ✍ Du vil blive bedt om at angive Windows-adgangskoden, efter du har valgt din brugerkonto.

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 91 N Indstilling af startadgangskoden Sådan tilføjer du en startadgangskode (maskinadgangskode) 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set Machine Password, og tryk derefter på tasten Enter. 4 På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på tasten Enter. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum). 5 Vælg Password when Power On under Security, og tryk på tasten Enter. 6 Skift fra Disabled til Enabled. 7 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter. Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.