Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af VAIO Control Center n 98 N Brug af VAIO Control Center Værktøjet VAIO Control Center giver dig mulighed for at få adgang til systemoplysninger og angive indstillinger for systemets funktionsmåde. Sådan bruger du VAIO Control Center 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Vælg det ønskede kontrolelement, og rediger indstillingerne. 3 Klik på OK, når du er færdig. Indstillingerne for det valgte element ændres. ✍ Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger finder du i Hjælp-filen til VAIO Control Center. Nogle af kontrolelementerne er skjult, hvis du åbner VAIO Control Center som standardbruger.

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af VAIO Power Management n 99 N Brug af VAIO Power Management Strømstyringsfunktionen giver dig mulighed for at oprette strømstyringsplaner, der passer til dit strømforbrug og angiver, om computeren skal køre på strøm fra elnettet eller fra batteriet. Funktionen VAIO Power Management føjes til Strømstyring i Windows. Med dette program kan du forbedre strømstyringsfunktionen i Windows, så computeren kommer til at køre bedre, og batteriet får en længere levetid. Valg af strømstyringsplan Når du starter computeren, vises der et strømstatusikon på proceslinjen. Dette ikon angiver, hvilken strømkilde der anvendes. Klik på ikonet for at åbne vinduet, der viser status for strømforbruget. Sådan vælger du en strømstyringsplan 1 Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring. 2 Vælg den ønskede strømstyringsplan. Sådan ændrer du indstillinger for strømstyringsplanen 1 Klik på Skift indstillinger for plan til højre for den ønskede strømstyringsplan i vinduet Strømstyring. Rediger indstillingerne for slumretilstand og skærmen efter behov. 2 Hvis du vil ændre de avancerede indstillinger, skal du klikke på Skift avancerede strømstyringsindstillinger og gå til trin 3. Ellers skal du klikke på Gem ændringer. 3 Klik på fanen VAIO Power Management. Rediger indstillingerne for hvert element. 4 Klik på OK. ✍ Du kan kontrollere indstillingerne for den aktuelle strømstyringsplan ved hjælp af VAIO Power Management Viewer i VAIO Control Center.