Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Inovování počítače

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n106 N Zobrazení velikosti paměti Zobrazení velikosti paměti 1 Zapněte počítač. 2 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 3 Klepněte na možnost System Information a System Information. Nyní si můžete v pravém podokně prohlédnout velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění, zopakujte postup instalace a restartujte počítač.

Bezpečnostní zásady > n107 N Bezpečnostní zásady V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození počítače VAIO. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. ❑ Bezpečnostní informace (str. 108) ❑ Informace o péči a údržbě (str. 110) ❑ Manipulace s počítačem (str. 111) ❑ Manipulace s displejem (str. 113) ❑ Používání zdroje napájení (str. 114) ❑ Manipulace s integrovanou kamerou (str. 115) ❑ Manipulace s disky (str. 116) ❑ Používání akumulátoru (str. 117) ❑ Práce s médii „Memory Stick“ (str. 118) ❑ Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením (str. 119)