Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n108 N Bezpečnostní informace Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používejte na pevné a stabilní podložce. Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k vnitřnímu přehřátí. Neumísťujte počítač na povrchy jako například pokrývky, potahy, pohovky nebo postele ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače. Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota hlavní části počítače může během běžného provozu vzrůst a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo popálení. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. Malé součásti jako jsou média a adaptéry „Memory Stick“ ukládejte mimo dosah dětí. Vyhýbejte se riziku spolknutí. Napájení ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Adaptér střídavého napětí nepokládejte na pokožku. Pokud je adaptér střídavého napětí teplý nebo způsobuje nepohodlí, umístěte ho mimo tělo. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Mohlo by dojít k požáru. Při odpojování uchopte napájecí kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel. Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n109 N Akumulátor ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nevystavujte akumulátory teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci. Pro zachování bezpečnosti doporučujeme používat pouze pravé akumulátory a adaptéry střídavého napětí Sony, které splňují příslušné kvalitativní požadavky. Společnost Sony je dodává s počítačem VAIO. Některé počítače VAIO mohou pracovat pouze s pravými akumulátory Sony. Uchovávejte akumulátor mimo dosah všech zdrojů tepla. Udržujte akumulátor v suchu. Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat. Nevystavujte akumulátor mechanickým nárazům, například při pádu na pevnou podložku. Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte akumulátor z počítače, abyste zabránili poškození akumulátoru. Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, může být zbývající kapacita příliš malá. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se časem postupně vybíjí, i když není používán. Připojte k počítači adaptér střídavého napětí a akumulátor před dalším používáním počítače dobijte. Sluchátka ❑ ❑ Bezpečnost silničního provozu – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce. Ochrana před poškozením sluchu – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.