Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme > n 10 N

Začínáme > n 10 N Začínáme Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO. ! Před prvním spuštěním počítače nepřipojujte žádný hardware, který nebyl dodán s počítačem. Po dokončení připojujte zařízení po jednom (například tiskárnu, externí pevný disk, skener atd.) a postupujte přitom podle pokynů výrobce. ❑ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 11) ❑ Kontrolky (str. 16) ❑ Připojení zdroje napájení (str. 17) ❑ Používání akumulátoru (str. 18) ❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 25) ❑ Používání úsporných režimů (str. 26) ❑ Udržování počítače v optimálním stavu (str. 28)

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 11 N Umístění ovládacích prvků a konektorů Podle následujících stránek si osvojte umístění ovládacích prvků a konektorů. ! Vzhled vašeho počítače se může od vyobrazení v této příručce kvůli odchylkám ve specifikaci lišit. Pohled zepředu A Čidlo okolního osvětlení (str. 34), (str. 151) Měří intenzitu okolního osvětlení pro automatické přizpůsobení jasu obrazovky LCD na optimální úroveň. B Kontrolka Num lock (str. 16) C Kontrolka Caps lock (str. 16) D Kontrolka Scroll lock (str. 16) E Integrovaný mikrofon (mono) F Kontrolka integrované kamery MOTION EYE (str. 16) G Integrovaná kamera MOTION EYE (str. 37) H Obrazovka LCD (str. 113) I Integrované reproduktory (stereo) J Numerická klávesnice Numerická klávesnice slouží k zadávání čísel a provádění základních matematických výpočtů. K Klávesnice (str. 32) L Dotyková podložka (str. 35) M Pravé tlačítko (str. 35) N Levé tlačítko (str. 35)