Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Používání zdroje napájení n114 N Používání zdroje napájení ❑ ❑ ❑ Nepoužívejte jednu napájecí zásuvku společně s dalšími elektrickými zařízeními s vysokým příkonem, například s kopírkou nebo skartovačkou. Můžete si zakoupit prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Tento doplněk pomáhá zabránit poškození počítače náhlým přepětím (například za bouřky). Používejte adaptér střídavého napětí dodaný s počítačem nebo originální výrobky Sony. Nepoužívejte žádný jiný adaptér střídavého napětí, aby nedošlo k poruše.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s integrovanou kamerou n115 N Manipulace s integrovanou kamerou ❑ ❑ Nedotýkejte se krytu před objektivem integrované kamery. Pokud byste ho poškrábali, byla by poškození vidět na snímcích. Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechejte na objektiv integrované kamery dopadat přímé sluneční světlo, protože by mohlo způsobit poruchu kamery.