Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n122 N Provoz počítače Co udělat, pokud se počítač nespouští? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor. Pokud jsou připojena zařízení USB, odpojte je a restartujte počítač. Vyjměte všechny doplňkové paměťové moduly, které jste případně vložili od zakoupení počítače, a restartujte počítač. Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut. Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem. Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Zkontrolujte, zda je zapnuto podsvícení displeje počítače. Chcete-li podsvícení zapnout, přečtěte si část Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36). Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Zkontrolujte, zda používáte dodaný adaptér střídavého napětí Sony. Pro zachování bezpečnosti používejte pouze pravé akumulátory a adaptér střídavého napětí Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.

Řešení potíží > Provoz počítače n123 N Co udělat, pokud zelená kontrolka napájení svítí, ale displej počítače je prázdný? ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je zapnuto podsvícení displeje počítače. Chcete-li podsvícení zapnout, přečtěte si část Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 36). Několika stisknutími kombinace kláves Alt+F4 zavřete okno aplikace. Mohlo dojít k chybě aplikace. Pokud kombinace kláves Alt+F4 nepomůže, klepněte na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a možností Restartovat počítač restartujte. ❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout ❑ a zvolte možnost Restartovat. Pokud počítač zobrazí okno Zabezpečení systému Windows, klepněte na tlačítko Restartovat. Pokud tento postup nepomůže, vypněte počítač stisknutím a podržením vypínače na déle než čtyři sekundy. Odpojte adaptér střídavého napětí a nechejte počítač asi pět minut v klidu. Poté připojte adaptér a počítač znovu zapněte. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.