Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n138 N Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu. Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu. Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 136). Proč je rychlost přenosu dat nízká? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti WLAN ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Pro dosažení maximální rychlosti přenosu dat přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení přes přístupový bod komunikuje. Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 136).

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n139 N Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Když je počítač připojen k přístupovému bodu, může docházet k přerušením přenosu dat, pokud používáte velké soubory nebo pokud je počítač příliš blízko mikrovlnných zařízení nebo bezdrátových telefonů. Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen. Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Chcete-li nastavení změnit, použijte postup Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? (str. 136). Co jsou kanály? ❑ ❑ Komunikace v bezdrátových sítích WLAN probíhá v oddělených frekvenčních pásmech, které nazýváme kanály. Kanály přístupových bodů jiných výrobců mohou být nastaveny na jiné kanály než zařízení Sony. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, přečtěte si informace o spojení uvedené v příručce dodané s přístupovým bodem. Proč se spojení v síti zastaví, když změním šifrovací klíč? Dva počítače s funkcemi bezdrátových sítí WLAN mohou při změně šifrovacího klíče ztratit vzájemné spojení. Můžete vrátit původní hodnotu šifrovacího klíče nebo znovu zadat do obou počítačů stejný klíč.