Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n144 N Optické disky Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje? Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup: 1 Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat pro restartování počítače. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete může způsobit ztrátu neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 110). Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač v normálním režimu. Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky. Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klepněte na tlačítko Start, klepněte na možnost Počítač, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu optické jednotky a vyberte příkaz Vysunout. Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí jednotky tenký a rovný předmět (například sponku na papíry). Zkuste znovu spustit počítač.

Řešení potíží > Optické disky n145 N Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk správně? ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru. Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nutné programy. Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, přestane počítač reagovat. Použijte tento postup: 1 Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a zvolte možnost Restartovat pro restartování počítače. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete může způsobit ztrátu neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 110). Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků: ❑ Možná je pomocí kláves Fn+F2 vypnut zvuk. Stiskněte je ještě jednou. ❑ Možná je pomocí kláves Fn+F3 minimalizována hlasitost. Stisknutím a podržením kombinace kláves Fn+F4 hlasitost zesilte tak, abyste slyšeli zvuk. ❑ Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu hlasitosti na hlavním panelu a po klepněte na možnost Otevřít směšovač hlasitosti zkontrolujte nastavení. ❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku. ❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory a počítačem.