Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 14 N Pohled zleva A Konektor DC IN (str. 17) B Bezpečnostní otvor C Větrací otvor D Síťový konektor (LAN) (str. 61) E Konektor monitoru (str. 75) F Výstupní konektor HDMI *1 (str. 78) G Port eSATA/USB *2 Připojení externího zařízení vyhovujícího standardu eSATA nebo USB. H Patice pro kartu ExpressCard/34 (str. 53) I Konektor i.LINK (4 vývody, S400) (str. 86) *1 Během prvních několika sekund po zahájení přehrávání nemusí z výstupního zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI vycházet žádný zvuk. Nejedná se oporuchu. *2 Kompatibilní s normou USB 2.0. ! Poznámky k používání portu eSATA/USB: - K portu nelze připojit zařízení eSATA a zařízení USB současně. - V závislosti na tvaru zástrčky USB nemusí počítač zařízení USB rozpoznat. V takovém případě použijte samostatný port USB. - Při odpojování zařízení eSATA klepněte na možnost Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium na hlavním panelu a před vyjmutím vyberte zařízení. - Tento port nepodporuje rozbočovače portu eSATA.

Začínáme > Umístění ovládacích prvků a konektorů n 15 N Pohled zezadu/zespodu A Větrací otvory B Kryt prostoru paměťového modulu (str. 101) C Konektor akumulátoru (str. 18)