Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání úsporných režimů n 26 N Používání úsporných režimů Díky nastavení úsporného režimu můžete prodloužit výdrž akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu nabízí počítač dva zvláštní úsporné režimy, které můžete používat podle svých potřeb: úsporný režim a režim spánku. ! Pokud počítač po delší dobu nebudete používat a bude odpojen od napájení, uveďte počítač do režimu spánku nebo ho vypněte. Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním. Režim Normální režim Úsporný režim Režim spánku Popis V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Když je počítač v tomto režimu, svítí zelená kontrolka napájení. V úsporném režimu počítač vypne displej a nastaví integrovaná paměťová zařízení a procesor do režimu nízké spotřeby. Když je počítač v tomto režimu, pomalu bliká oranžová kontrolka napájení. Z úsporného režimu se počítač zapíná rychleji než z režimu spánku. V úsporném režimu je však spotřeba energie větší než v režimu spánku. Když je počítač v režimu spánku, je stav systému uložen na integrovaná paměťová zařízení a je vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou ztracena. Když je počítač v tomto režimu, kontrolka napájení nesvítí.

Začínáme > Používání úsporných režimů n 27 N Používání úsporného režimu Zapnutí úsporného režimu Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku Návrat do normálního režimu ❑ ❑ Stiskněte libovolnou klávesu. Stiskněte vypínač počítače. u tlačítka Vypnout a na možnost Režim spánku. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data. Používání režimu spánku Zapnutí režimu spánku Stiskněte klávesy Fn+F12. Můžete také klepnout na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Režim hibernace. ! Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte. Návrat do normálního režimu Stiskněte vypínač. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.