Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání klávesnice n 34 N Změna nastavení podsvícení klávesnice Některé funkce nebo volitelné prvky nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Pokud je počítač vybaven podsvícenou klávesnicí, můžete podsvícení nastavit tak, aby se automaticky zapínalo a vypínalo podle intenzity okolního osvětlení. Navíc můžete nastavit dobu neaktivity klávesnice, po které se podsvícení automaticky vypne. Změna nastavení podsvícení klávesnice 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Klepněte na možnost Keyboard and Mouse a Backlit KB. ✍ Intenzitu okolního osvětlení měří čidlo okolního osvětlení. Když zakryjete čidlo okolního osvětlení, může systém zapnout podsvícení klávesnice.

Práce s počítačem VAIO > Používání dotykové podložky n 35 N Používání dotykové podložky Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat. Akce Popis Ukázání Posunutím prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt. Klepnutí Jednou stiskněte levé tlačítko (3). Poklepání Dvakrát stiskněte levé tlačítko. Klepnutí pravým tlačítkem myši Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní kontextová nabídka (pokud existuje). Přetáhnutí Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko. Posouvání Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně. Pokud je zapnuto svislé i vodorovné posouvání, můžete prstem pohybovat po dotykové podložce v kruzích a posouvání bude pokračovat, aniž byste zvedli prst z dotykové podložky (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky). Přejetí Rychlým rovným pohybem posuňte dva prsty po dotykové položce. V prohlížeči webu nebo programu pro zobrazování obrázků se můžete přejetím vlevo posunout vzad a přejetím vpravo posunout vpřed. Změna přiblížení dvěma prsty V některých aplikacích můžete změnou polohy dvou prstů na dotykové podložce změnit přiblížení. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte, spojením prstů oddálíte. ✍ Když je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Nastavení dotykové podložky můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center. ! Před vypnutím dotykové podložky připojte myš. Pokud dotykovou podložku vypnete, aniž byste předtím připojili myš, budete moci ukazatel ovládat pouze klávesnicí.