Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání technologie Intel(R) VT n 96 N Používání technologie Intel(R) VT Nástroj Intel(R) Virtualization Technology (VT) umožňuje zvýšit výkon počítače pomocí virtualizačního softwaru. ! Nástroj Intel VT nemusí být pro procesor nainstalovaný ve vašem počítači dostupný. Informace o virtualizaci a práci s virtualizačním softwarem zjistíte u výrobce softwaru. Zapnutí nástroje Intel VT 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesou < nebo , zvolte položku Advanced. 4 Klávesou M nebo m vyberte možnost Intel(R) Virtualization Technology nebo Intel(R) VT, stiskněte klávesu Enter, vyberte možnost Enabled a stiskněte klávesu Enter. ! Pokud v okně nastavení systému BIOS není zobrazena karta Advanced nebo nemůžete najít položku Intel(R) Virtualization Technology, není nástroj Intel VT v počítači k dispozici. 5 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení počítače VAIO > Práce s nástrojem VAIO Control Center n 97 N Práce s nástrojem VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center zajišťuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 Klepněte na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku VAIO Control Center. 2 Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení. 3 Po dokončení klepněte na tlačítko OK. Změna nastavení požadované položky bude dokončena. ✍ Další informace o každé možnosti najdete v nápovědě k aplikaci VAIO Control Center. Když okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardními právy, nebudou některé z položek zobrazeny.