Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera den inbyggda kameran n110 N Hantera den inbyggda kameran ❑ ❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor syns på bilderna. Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.

Försiktighetsåtgärder > Hantera skivor n111 N Hantera skivor ❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att hålla skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren: ❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.