Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Hitta

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 14 N Vänster A ”Memory Stick Duo”-fack *1 (sidan 54) B Indikator för medieåtkomst (sidan 15) C SD-minneskortfack (sidan 61) D i.LINK-port, 4 stift (S400) (sidan 82) E USB-portar *2 (sidan 80) F Hörlursuttag (sidan 78) G Mikrofonuttag Används för anslutning av extern mikrofon. *1 Din dator stöder endast ”Memory Stick” i duostorlek. *2 Följer standarden USB 2.0 och har stöd för hög, full och låg hastighet.

Komma igång > Om indikatorlamporna n 15 N Om indikatorlamporna Datorn är utrustad med följande indikatorlampor: Indikator Ström 1 Inbyggd MOTION EYE-kamera Mediaåtkomst DISPLAY OFF Skivenhet WIRELESS Funktioner Lyser grönt när datorn arbetar normalt, blinkar orange när datorn befinner sig i strömsparläge och är släckt när datorn är avstängd. Tänds när den inbyggda kameran används. Tänds när information läses från eller skrivs till ett minneskort, till exempel ”Memory Stick” och SD-minneskort. (Aktivera inte strömsparläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används inget minneskort. Lyser orange om LCD-bakgrundsbelysningen är avstängd. Tänds när den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten läser eller skriver data. Aktivera inte strömsparläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser. Tänds när ett eller flera trådlösa alternativ har aktiverats.