Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Sätta

Komma igång > Sätta ihop datorn n 16 N Sätta ihop datorn Ansluta tangentbordet och musen Datorn kan ha levererats med ett USB-tangentbord och en USB-mus. Vissa funktioner och tillval kanske inte finns i din dator. Mer information om hur din dator är konfigurerad finns i den tekniska specifikationen. Ansluta tangentbordet och musen 1 Anslut tangentbordskabeln (1) och muskabeln (2) till någon av USB-portarna (3) på datorns baksida. 2 Dra muskabeln (2) genom kabelklämman (4) på datorns baksida.

Komma igång > Sätta ihop datorn n 17 N Ansluta datorn till en strömkälla Du behöver en nätadapter för att kunna ansluta datorn till elnätet. ✍ Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.