Views
4 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Sätta

Komma igång > Sätta ihop datorn n 18 N Så här använder du nätadaptern 1 Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (2). 2 Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (3). 3 Dra adapterkabeln (4) genom hålet (5) i stället och kabelklämman (6), och anslut kabeln till DC IN-uttaget (7) på datorns baksida. ! Hur DC IN-uttaget ser ut varierar beroende på nätadaptern.

Komma igång > Sätta ihop datorn n 19 N ✍ Om du vill koppla från datorn helt och hållet från elnätet stänger du av datorn och drar ut nätadaptern. Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget. ! Om du kopplar från nätadaptern när datorn är i gång förlorar du alla data som inte har sparats.