Views
1 month ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Stänga

Komma igång > Stänga av datorn på ett säkert sätt n 20 N Stänga av datorn på ett säkert sätt Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan. Så här stänger du av datorn 1 Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn. 2 Klicka på Start och på knappen Stäng av. 3 Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator stängs av automatiskt. Strömindikatorn släcks.

Komma igång > Använda energisparlägen n 21 N Använda energisparlägen Förutom det normala driftsläget kan datorn befinna sig i strömsparläge eller ”Strömsparläge”. ! Stäng av datorn helt och hållet om du inte ska använda den under en längre tid. Läge Normalläge Strömsparläge Beskrivning Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge är den gröna strömindikatorlampan tänd. I strömsparläge stängs LCD-skärmen av, och de inbyggda lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi. Strömindikatorlampan blinkar orange i det här läget.